بتن پارس ، تولیدکننده انواع افزودنی های بتن و موادشیمیایی ساختمان

آیا استفاده از افزودنی های بتن باعث کاهش مقاومت فشاری بتن می گردد ؟

در رابطه با محصولات تولیدی شرکت بتن پارس در صورت رعایت دستورالعمل روش و میزان مصرف به هیچ وجه افت مقاومت فشاری در سنین ۳و ۷ و ۲۸ و بیشتر از آن گزارش نخواهد شد و اصولا کاربرد انواع مواد افزودنی کاهنده آب بتن یا زودگیر کننده ها می بایست افزایش مقاومت فشاری را به همراه داشته باشد. از جمله مواد افزودنی بتنی که موارد اصلی کاربرد آنها ساخت بتن های پرمقاومت می باشد می توان به مکمل بتن و ژل میکروسیلیس اشاره نمود.باید توجه داشته باشید تنها ماده افزودنی که می تواند باعث افت مقاومت فشاری بتن شود افزودنی حباب زای بتن می باشد که به واسطه ایجاد حباب های ریز و زنجیری شکل در خمیر سیمان باعث افت مقاومت فشاری جزء چسباننده و نهایتا افت مقاومت فشاری بتن می شوند اما این حبابها در بالا بردن استحکام بتن در برابر سیکل های تکراری یخبندان و ذوب شدن بسیار موثر و مثمر ثمر خواهند بود.
در استاندارد ملی ۲۹۳۰ ایران به برخی از مواد افزودنی شیمیایی بتن اجازه داده شده است که بصورت محدود با کاهش مقاومت در مقایسه با مخلوط شاهد (کنترل ) روبرو باشیم . بدیهی است استفاده از روان کننده یا فوق روان کننده که برای کاهش نسبت آب به سیمان یا کاهش مصرف سیمان در بتن به کار برده می شوند با افزایش مقاومت روبرو می شویم به ویژه در طرحهای اختلاط آزمایشگاهی و کارگاهی تاثیر این مواد چشمگیر است.با مصرف دوده سیلیسی یا برخی مواد معدنی پودری به شرط اینکه با کاهش نسبت آب به سیمان مواجه نشویم می توان مقاومت های دراز مدت خوبی به دست آورد . البته در مورد دوده سیلیسی مقاومت های کوتاه مدت ۷ روزه و میان مدت ۲۸ روزه نیز با افزایش همراه است.
توجه داشته باشید هدف از مصرف افزودنی های بتن همواره افزایش مقاومت نیست بلکه خواص دیگری مانند افزایش دوام و نفوذناپذیری و یا بهبود اجرای یک سازه مد نظر است و یقینا این مهم بدون مصرف مواد افزودنی بتن میسر نخواهد بود.برای کسب اطلاع بیشتر در خصوص مواد افزودنی شیمیایی بتن و محدوده مجاز زمانی و مقادیر افت مقاومت فشاری مورد تایید می توان به استاندارد هایISIRI 2930, ASTMC494 ASTM C1017, ASTM C260 , مراجعه بفرمایید.

دسته بندی مواد افزودنی بتن در استاندارد ASTM C494 چگونه است؟

استانداردهای مختلف از جمله BS و ASTM اقدام به دسته بندی انواع افزودنی های بتن نموده اند. این دسته بندی در استاندارد ASTM تحت عنوان ASTM C494 بشرح ذیل در ۷ گروه انجام شده است:Type A – افزودنی کاهنده آب (Water reducing admixture)
این مواد که اصطلاحا موسوم به روان کننده میباشند باعث کاهش آب طرح اختلاط بتن می شوند .
Type B – افزودنی تاخیر دهنده گیرش (Retarding admixture)
این مواد که به نام دیرگیر بتن شناخته می شوند، باعث به تعویق افتادن زمان گیرش اولیه و نهائی بتن می شوند .
Type C – افزودنی تسریع کننده گیرش (Accelerating admixture)
این مواد که به نام زودگیر بتن مشهور می باشند، باعث کاهش زمان گیرش اولیه و نهائی بتن و تسریع در روند کسب مقاومت در سنین کم بتن می شوند .
Type D – افزودنی کاهنده آب و تاخیر دهنده گیرش (Water reducing & Retarding admixture)
این مواد که به روان کننده-دیرگیر بتن موسوم هستند، ضمن اینکه مقدار آب مورد نیاز برای ساخت بتن را کاهش می دهند، باعث به تعویق افتادن زمان گیرش اولیه و نهائی بتن نیز می شوند
Type E – افزودنی کاهنده آب و تسریع کننده گیرش (Water reducing& Accelerating admixture)
این مواد روان کننده-زودگیر بتن می باشند و ضمن اینکه مقدار آب مورد نیاز برای ساخت بتن را کاهش می دهند، باعث تسریع در زمان گیرش و نیز روند کسب مقاومت بتن در سنین کم می شوند.
Type F – افزودنی کاهنده آب به مقدار زیاد (Water reducing admixture-high range)
این مواد که به عنوان فوق روان کننده ها مطرح می شوند، باعث کاهش آب مورد نیاز برای ساخت بتن به مقدار ۱۲درصد یا بیشتر می شوند و نسبت به Type A از قدرت بیشتری برخوردارند.
Type G – افزودنی کاهنده آب به مقدار زیاد و تاخیر دهنده گیرش
(Water reducing admixture -high range & Retarding)
این مواد که به عنوان فوق روان کننده-دیرگیر شناخته می شوند، ضمن آنکه باعث کاهش آب مورد نیاز برای ساخت بتن به مقدار ۱۲ درصد یا بیشتر می شوند، زمان گیرش را نیز به تاخیر می اندازند و نسبت به Type D از قدرت بیشتری برخوردارند.

آیا می توان از حباب زای بتن برای نفوذناپذیر نمودن بتن استفاده نمود؟

کاربرد مواد افزودنی حباب زا به جهت کوتاه نمودن طول لوله های مویینه موجود در خمیر سیمان می تواند در کاهش میزان نفوذپذیری بتن موثر باشد اما این خاصیت به عنوان یک نتیجه مثبت جانبی در رابطه با ماده افزودنی حباب زای بتن لحاظ می شود . لذا بهتر است برای ساخت بتن نفوذ ناپذیر طرح اختلاطی با کمترین مقادیر آب به سیمان ، کاربرد فیلر های سنگی مناسب ، مواد پر کننده خنثی (پودر سنگ) ، مواد ریز معدنی فعال ( پوزولانها و سرباره ها) داشته باشیم . در این راستا بهره گیری از مواد افزودنی کاهنده قوی آب بتن – پودر واترپروف کننده بتن -مکمل بتن – ژل میکروسیلیس در مقایسه با حباب زا بسیار موثرتر خواهند بود. در صورتی که هدف از کاهش نفوذپذیری و جذب آب بهبود دوام در برابر ترشدن و خشک شدن و یا یخبندان و آب شدگی پی در پی باشد هیچ ماده جایگزینی برای حباب زای بتن وجود ندارد.

آیا استفاده از ضدیخ بتن باعث افت مقاومت فشاری می گردد؟

در استاندارد های موجود ماده ای به نام ضد یخ کننده بتن وجود ندارد منظور از ضد یخ بتن ماده افزودنی شتاب دهنده واکنش آب و سیمان است که به غلط در بازار و تکنولوژی بتن به آن ضد یخ می گویند در صورت استفاده صحیح از این ماده افزودنی بتن هرگز افت مقاومت فشاری بتن گزارش نخواهد شد .روش صحیح مصرف افزودنی ضد یخ بتن کاهش معادل وزنی ماده ضد یخ از آب مصرفی می باشد (مثال : در صورتی که ۷ کیلو ضد یخ به هر متر مکعب بتن اضافه می کنید باید ۷ کیلو گرم از آب مصرفی را کاهش بدهید)کاهش از آب مصرفی و استفاده از ضد یخ بتن مایع هرگز منجر به کاهش کارایی یا افت اسلامپ نخواهد شد توجه داشته باشید بخشی از مایع ضد یخ بتن را مواد جامد محلول تشکیل می دهد (solid content) پس در مجموع با کاسته شده از حجم آب مصرفی مقاومت فشاری بتن افزایش خواهد یافت.البته در موارد بسیاری دیده می شود مصرف کنندگان بدون کاستن از آب مصرفی ماده افزودنی ضد یخ بتن را به مخلوط بتنی اضافه می کنند که این امر کاهش مقاومت فشاری ۲۸ روزه بتن را در بر خواهد داشت.
در زمان استفاده از ضد یخ بتن (شتاب دهنده واکنش هیدراسیون) آیا نیاز است تمهیدات دیگری مد نظر قرار داده شود ؟
بله – حتما می بایست دستوالعمل های آیین نامه های بتن ریزی در هوای سرد شامل ساخت بتن با دمای مناسب و ریختن و عمل آوری در دمای مناسب حتما رعایت گردد.

آیا ضد یخ بتن در فریزر یخ می زند ؟

اصولا نقطه انجماد هر محلولی به جرم مولکولی ، غلظت و نوع پیوند های مولکولی بستگی دارد . ماده افزودنی ضد یخ بتن (فاقد یون کلر) حتما در فریزر یخ می زند . به طور قطع آن گروه از مواد افزودنی که با عنوان ضد یخ عرضه می شوند و در فریزر یخ نمی زنند از خانواده نمک های معدنی کلر بوده و دارای یون کلر هستند . که مصرف آنها قطعا عوارض کیفی سویی خواهد داشت.

آیا می توان به جای ضد یخ بتن از فوق روان کننده زودگیر استفاده نمود ؟

ماده افزودنی فوق روان کننده زودگیر به طور همزمان علاوه بر بالا بردن اسلامپ یا افزایش کارایی بتن در تسریع زمان گیرش اولیه موثر است لذا در صورتی که با افت شدید دمای هوا مواجه شویم و نیاز به کاربرد مواد شتاب دهنده بیشتری برای تسریع واکنش هیدراسیون و حرارت زایی داشته باشیم بالا بردن میزان مصرف ماده افزودنی فوق روان کننده زودگیر میزان کارایی بتن را افزایش داده و در شرایطی ممکن است باعث آب انداختگی و جدا شدگی سنگدانه ها شود لذا دائما ناگزیر به تغییر طرح اختلاط می شویم . پس: اگر قصد دارید از یخ زدن بتن جلوگیری کنید ماده افزودنی بتنی را انتخاب کنید که فقط پارامتر اصلی مورد نظر شما را تغییر بدهد . لذا بهره گیری از ماده افزودنی شتاب دهنده واکنش هیدراسیون (ضد یخ بتن ) مناسب تر است.

میکروسیلیس(میکروسیلیکا)چیست؟

میکروسیلیس پودریست با وزن مخصوص فضایی ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم درمتر مکعب با رنگ خاکستری متمایل به سفید که محصول جنبی فرآیند تولید فروسیلیسیم می باشد. فروسیلیسیم نیز از مواد اولیه مورد نیاز در زنجیره تولید فولاد وچدن بوده وخوشبختانه هم اینک درداخل کشور تولید وبخشی از نیازهای صنایع مرتبط را تأمین می کند.این ماده در واقع غبار حاصل از فرآیند تولید می باشد و تا مدتی بعنوان ضایعات ناشی تولید فروسیلیسیم تلقی ونهایتاً با صرف هزینه اضافی و اختلاط آن با آب وسیمان بصورت گندله از محیط کارخانه خارج ویا در سنگفرش پارکها و پیاده روها بعنوان نوعی سنگ مصنوعی مصرف می گردید.
به مرور زمان خواص فیزیکی وشیمیایی میکروسیلیس شناسایی شد ، بطوریکه امروزه مصرف میکروسیلیس دربتن تنها یکی از دهها زمینه مصرف آن درصنعت بوده و از این ماده درصنایع پودرهای شوینده ، پودرهای پوششی ، پودرهای عایقی ، سرامیک های دیرگداز ، نیمه هادی ها، نساجی ، لنت ترمز (جایگزین آزبست ). لوازم آرایش و…. استفاده می کنند.

آیا می توان از میکروسیلیس به عنوان فیلر استفاده نمود ؟

کاربرد اشتباه واژه یا نام میکروسیلیس برای ماده دوده سیلیسی منجر به بروز سوء تفاهم های مخرّبی در تکنولوژی بتن شده است دوده سیلیسی با جمع آوری غبار خروجی از دودکش های فرآیند تولید ماده فروسیلیسیوم به دست می آید ذرات کروی بسیار ریز این غبار قطری در حدود ۰/۰۵ الی ۰/۲۵میکرون دارند این ماده حاوی مقادیری بیش از ۸۵٪ دی اکسید سیلیسیوم فعال می باشد(Sio2)این ماده پس از افزوده شدن به مخلوط بتن با هیدرواکسید کلسیم موجود در مخلوط خمیری۲(Ca(OH) وارد واکنش شده و کریستال غیر قابل انحلال سیلیکات کلسیم هیدراته شده تولید می کند(S-C-H) که در بالا بردن مقاومت فشاری بتن موثر است.اما سیلیس میکرونیزه یا آرد سیلیس که به اشتباه به آن میکروسیلیس گفته می شود اکثرا با روش های میکانیکی اندازه ذرات آن به طیف میکرو نزدیک می شود و هیچگونه واکنشی را با مخلوط بتنی در زمان ساخت انجام نمی دهد این پودر صرفا می تواند به عنوان نوعی فیلر در بتن به کار برده شود.
البته توجه داشته باشید اگر ماده دوده سیلیسی با مقادیر بسیار زیاد در بتن مورد استفاده قرار بگیردپس از اتمام یافتن۲ (Ca(OH مقادیر باقی مانده دوده سیلیسی واکنش نداده در مخلوط بتنی نقش فیلر را بازی می کند.
توجه۱:در صورت نیاز به مصرف میکروسیلیس یا دوده سیلیسی حتما از نظرات طراح در خصوص دلایل و نوع عملکرد ماده در بتن اطمینان حاصل کنید و حتما گونه مورد نیاز را از کارخانجات معتبر خریداری کنید البته آزمون کیفی پیش از مصرف می تواند از بروز اشتباه در انتخاب گونه مورد نظر جلوگیری کند.
توجه۲:ماده دوده سیلیسی به دلیل سطح ویژه فوق العاده زیاد و احتمال کلوخه یا گلوله شدگی نیاز به مقادیر قابل توجهی فوق روان کننده دارد لذا همیشه این مواد را باید به همراه فوق روان کننده یا فوق کاهنده های آب بتن استفاده نمود.

چرا می بایست دوده سیلیس را همراه با مواد افزودنی کاهنده آب بتن مصرف نمود ؟

پودر دوده سیلیسی دارای سطح ویژه ۱۵۰۰۰۰ الی ۳۰۰۰۰۰ سانتی متر مربع در هر گرم می باشد این سطح در مقایسه با سیمان که سطح ویژه ۲۸۰۰ الی ۴۰۰۰ سانتی متر مربع بر گرم دارد بسیار زیاد است بنابر این بدون مصرف مواد کاهنده های قوی آب یا فوق روان کننده با افت شدید کارایی بتن مواجه خواهیم شد. از آنجا که دوده سیلیسی پس از اختلاط با آب به شدت کلوخه می شود و نیاز به همزن های قوی و سریع دارد و در فرآیند ساخت بتن چنین گونه همزن هایی نمی تواند کاربرد داشته باشد تجربه نشان داده مواد روان کننده یا کاهنده های آب معمولی نمی توانند چندان مثمر ثمر باشنددر صورت کلوخه بودن میکروسیلیس در بتن علاوه بر کاهش مقاومت فشاری بتن سخت شده شاهد افزایش نفوذپذیری و افت شدید دوام بتن خواهیم بود حال آنکه فلسفه مصرف دوده سیلیسی رفع مشکلات یاد شده می باشد.

آیا می توان از دوده سیلیسی به عنوان ماده واترپروف استفاده نمود ؟

اصولا نفوذ آب به داخل بتن از راههای متعددی صورت می پذیرد که اساسی ترین آنها لوله های مویین ناشی از تبخیر آب بتن و دیگری ریز فضاهای خالی بین اجزای سازنده بتن می باشد ماده افزودنی واترپروف بتن گونه ای از پودر های میکرونیزه غیر قابل انحلال در آب هستند که در فرآیند تولید آنها تلاش می شود وزن مخصوصی برابر یا بسیار نزدیک به آب داشته باشند . این پودر ها به طور کاملا یکنواخت در مخلوط خمیری بتن پخش شده و پس از سخت شدن بتن به واسطه انسداد ریز فضا هایی که قابلیت پر شدن با آب را دارند در کاهش نفوذ پذیری بتن نقش موثری را ایفا می کنند. حال آنکه دوده سیلیسی فعل و انفعالات دیگری را در جزء چسباننده انجام داده و با کاهش اندازه منافذ مویینه در کاهش نفوذپذیری بتن می تواند موثر باشد.

استفاده بیش از حد از مواد افزودنی کاهنده آب بتن چه عواقبی دارد ؟

همواره از مصرف بیش از حد مجاز توصیه شده توسط سازنده ماده افزودنی بتن جدا خود داری کنید . اما دامنه عواقب ناشی از مصرف بیش از حد مواد افزودنی کاهنده آب بتن بسته به میزان عدول از مقدار صحیح مصرف می تواند شامل جدا شدگی سنگدانه ها ، آب انداختگی بتن ، تاخیر زیاد در زمان گیرش ، بروز ترک های ناشی از به تعویق افتادن گیرش ، به تعویق افتادن زمان حصول مقاومت فشاری در سنین ۳و ۷ و۲۸ روز تا مرگ کامل بتن باشد .

آیا استفاده از ابر روان کننده می تواند هزینه های طرح اختلاط را کاهش دهد ؟

از آنجا که مواد افزودنی ابرروان کننده یا کاهنده های بسیار قوی آب بتن امکان ساخت بتن را با آب کمتر فراهم می آورند و باعث بهبود پخش اجزای سازنده بتن و پیشرفت بهتر واکنش هیدراسیون می گردند می توانند مقاومت فشاری بتن را بین ۵۰ الی ۱۰۰٪ افزایش دهند بدین ترتیب می توان با اصلاح دانه بندی از میزان مصرف سیمان در هر متر مکعب کم نمود . ضمن اینکه بهره گیری از مواد ابر روان کننده امکان ساخت بتن های خود متراکم شوند را فراهم می سازد لذا می توان هزینه های مرتبط با اتلاف وقت در بتن ریزی نیروی انسانی ، ویبره ، ترمیم بتن پس از باز نمودن قالب ها را از هزینه های مربوطه قیمت تمام شده واقعی بتن کسر نمود.بهره گیری از مواد ابر روان کننده یا کاهنده های بسیار قوی آب بتن امکان حصول مقاومت فشاری بالا در سنین پایین را فراهم می سازد لذا با سرعت بخشیدن به زمان باز نمودن قالبها و تداوم یافتن عملیات بتنی در کوتاه شدن زمان اجرای پروژه نیز بسیار موثر خواهد بود.

تفاوت انواع مواد کاهنده آب در چیست ؟

بر اساس تقسیم بندی صورت پذیرفته در استاندارد۴۹۴ ASTM C به آن گروه از مواد افزودنی بتن که با شرط عدم کاهش کارایی در مقایسه با مخلوط بتنی شاهد یا مرجع امکان کاهش ۵% از آب مصرفی را فراهم می سازند کاهنده آب یا روان کننده گفته می شود . گروه دیگری که امکان کاهش ۱۲% از آب مصرفی را فراهم می سازند کاهنده قوی آب یا فوق روان کننده گفته می شود . البته باید توجه داشته باشید که مواد ابر روان کننده یا کاهنده های بسیار قوی آب بتن در استاندارد۱۰۱۷ ASTM C مورد تحلیل قرار گرفته اند این مواد امکان کاهش ۳۰ ٪ الی ۴۰% از آب مصرفی بتن را فراهم می آورند .

در چه مواردی از زودگیر بتن پودری و در چه مواردی از زودگیر بتن مایع استفاده می شود ؟

استفاده از انواع مواد افزودنی زودگیر کننده بتن به نوع دستگاه شات کریت یا بتن پاش و نحوه اختلاط اجزای خشک بستگی دارد . معمولا در عملیات بتن پاشی با دستگاه شات کریت خشک از زودگیر پودری و در دستگاه شات کریت تر از زودگیر مایع استفاده می شود اما در شات کریت تر هم می توان زودگیر پودری را با مواد اولیه( مصالح سنگی وسیمان) مخلوط نمود و در شات کریت خشک هم می توان زودگیر مایع را از طریق سرشیلنگی (افشانک) به آب اضافه نمود .در سایر موارد برای ساختن بتن یا ملات هایی که قصد داریم زود سخت شوند بهره گیری از مواد زودگیر مایع به جهت عدم ایجاد اثرات منفی بر روی کارایی مخلوط ساخته شده انتخاب مناسب تری می تواند باشد.

از چه آزمون هایی برای تست بتن خود متراکم شونده S.C.C استفاده می شود؟

اصولا بتن های خود متراکم شونده S.C.C و بتن های خود تراز شونده S.L.C از نقطه نظرات مختلفی مورد آزمون قرار می گیرند. این آزمایش ها عبارتند از : آزمایشهای بتن تازه و آزمایشهای بتن سخت شده.آزمایشهای بتن تازه عبارتند از : آزمایش های کارایی ، درصد هوا، وزن مخصوص ، گیرش ، جداشدگی، جمع شدگی و آب انداختن و . . . اما در کل تفاوت چندانی در روش آزمون بتن های سخت شده وجود ندارد.
آزمایش های کارایی و جدا شدگی متعددی هم برای این نوع بتن ها وجود دارد .

تفاوت مواد افزودنی مکمل بتن با ژل میکروسیلیس در چیست ؟

در مقایسه اجزای سازنده ماده افزودنی مکمل بتن و ژل میکروسیلیس می یابم که ماده افزودنی مکمل بتن دارای اجزای سازنده تکمیلی بیشتری می باشد که از آن جمله می توان به واترپروف و کاتالیزور اشاره نمود . واترپروف موجود در افزودنی مکمل بتن اثرات چشمگیری در کاهش نفوذپذیری بتن دارد ضمنا کاتالیزور موجود در این ماده افزودنی بتن موجب بهبود و تسریع واکنش میکروسیلیس با سیمان شده لذا مقاومت فشاری بیشتری حاصل می شود.

آیا می توان چند ماده افزودنی بتن را به صورت همزمان مصرف نمود؟

برای مصرف چند ماده افزودنی به طور همزمان محدودیتی وجود ندارد مشروط بر اینکه اثرات خنثی کننده یا مخرّب بر یکدیگر و بر بتن نداشته باشند در این شرایط بهتر است بادفتر فنّی شرکت بتن پارس تماس حاصل فرمائید ، اما عموما نمی شود مواد افزودنی بتن را پیش از افزوده شدن به بتن با هم مخلوط نمود . بهتر است مواد افزودنی بتن به صورت جداگانه و با فواصل زمانی معین داخل دیگ اختلاط ریخته شوند.

برای انتخاب کاهنده آب مناسب باید چه مواردی مد نظر قرار داده شود ؟

نوع سیمان – نسبت آب به سیمان – عیار سیمان – فاصله حمل از بچینگ تا مقطع بتن ریزی – درجه حرارت محیط و مقطع بتن ریزی- زمان حفظ اسلامپ – میزان جذب آب مصالح سنگی – میزان اسلامپ مورد نیاز – مسائل مرتبط با جداشدگی و آب انداختگی – سرعت کسب مقاومت – قیمت تمام شده

عامل اصلی موثر در دوام و پایایی بتن چیست ؟

دوام و پایایی بتن گستره وسیعی از مفاهیم را در بر می گیرد در بیشتر اوقات پایایی بتن با کاهش نفوذپذیری و کاهش جذب آب بتن ارتباط مستقیم دارد . از بین بردن منافذ مویینه و یا کاهش ابعاد آن معمولا به دوام بتن کمک می کند . سایر شکل های دیگر دوام مانند سایش پذیری به عوامل دیگری مانند کیفیت سنگدانه ها مرتبط می باشد . ارتقاء مقاومت الکتریکی بتن در مبحث جلوگیری از خوردگی میلگرد ها از اهمیت زیادی برخوردار است لذا کیفیت مصالح و اجزای سازنده بتن – کیفیت ساخت ، حمل و بتن ریزی – چگونگی تراکم بتن – نحوه پرداخت و عمل آوری -پوشش های سطحی بتن – شرایطی محیطی بتن در زمان بهره برداری – عوامل مخرّب موجود در محیط و . . . به طور قطع استفاده صحیح و بجا از مواد افزودنی بتن مناسب راه کار برجسته ای برای ساخت بتن های با دوام و پایا می باشد.

برای پر نمودن ترک های ریزی که روی سطح بتن به وجود می آیند از چه ماده ای استفاده کنیم؟

برای انتخاب بهترین ماده پر کننده یا مرمتی ابتدا می بایست نوع و دلیل ترک خوردگی را بررسی نمود سپس نوع کاربری سازه ، اما در سازه های آبی و مستغرق بهترین پر کننده ترک مواد نفوذگر کریستال ساز هستند و در سایر موارد بهره گیری از چسب بتن آب بند بتن پارس می تواند راهگشا باشد.

تفاوت گروت اپوکسی و گروت سیمانی چیست ؟

در گروت های سیمانی جزء چسباننده سیمان می باشد اما در گروت اپوکسی جزء چسباننده رزین اپوکسی انتخاب شده است . جدا از رفتارهای فیزیکی و شیمیایی سایر اجزای سازنده این دو ماده ، بخش اساسی تفاوت کیفی آنها به رفتار اجزای چسباننده یعنی سیمان و رزین اپوکسی بر می گردد. گروت های سیمانی از استحکام خمشی و کششی بسیار کمتری در مقایسه با گروت های اپوکسی برخوردار هستند لذا برای نصب و ثبوت سازه یا تجهیزات دینامیک که تنش های برشی و خمشی به گروت وارد می کنند مناسب نیستند.

در صورتی که سرد شدن هوا باعث سخت شدن اجزای سازنده رنگ یا سایر مواد اپوکسی شد برای شل شدن اجزاء چه کنیم؟

هرگز از حلال استفاده نکنید بهترین کار گرم نمودن اجزای سازنده با قرار دادن آنها در محیط های گرم می باشد . توجه داشته باشید گرم نمودن اجزای سازنده با استفاده از شعله خطر آتش سوزی به همراه دارد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید